Provincie Zeeland
Biogasbussen in Midden-Zeeland
   
   
     
Adres | Postbus 6001
Postcode Plaats | 4330 LA  Middelburg
Telefoon | (0118) 63 10 11
Internet | www.zeeland.nl
     
Brandstof | Biogas (groen gas)
Ketenonderdeel | Eindgebruik
Fase | Opstartfase
     
Contactpersoon | dhr Martin  Krombeen
Telefoon | +31 (0) 118-631524
Email | mj.krombeen@zeeland.nl
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
In Midden-Zeeland (Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland) zullen in totaal 43 bussen gaan rijden op biogas. De busmaatschappij Connexion heeft onlangs de concessie gekregen voor het openbaar vervoer in dit gebied en krijgt geld van de provincie voor de inzet van de biogasbussen en het opzetten van de daarbij horende infrastructuur, zoals vulpunten voor het biogas. In eerste instantie zullen de bussen gaan rijden op stortgas uit Wijster, provincie Drenthe. Daarna is het de bedoeling dat de bussen gaan rijden op biogas uit Tholen.
 
Cijfers
De provincie Zeeland heeft uit eigen midden 5 mln. beschikbaar gesteld voor de meerkosten van het rijden aardgas en later biogas. Via de UKR-subsidie van SenterNovem is 4 mln (voor Zeeland en Gelderland) beschikbaar.