Maatschap Bosma
Productie van bioethanol uit zetmeelaardappelen
   
   
     
Adres | Peesterweg 8
Postcode Plaats | 9335TD  Zuidvelde
Telefoon | +31 (0)592 - 61 38 85
Brandstof | Ethanol
| Biogas (groen gas)
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
| Energieproductie
Fase | On hold
     
Contactpersoon | dhr H.  Bosma
Telefoon | +31 (0)592 - 61 38 85
Email | hj.bosma@12move.nl
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
Het akkerbouwbedrijf van de Maatschap Bosma in Zuidvelde (Drenthe) heeft een installatie klaar staan om in gebruik genomen te worden voor de productie van bioethanol uit landbouwgewassen. Het is in Nederland de eerste installatie in zijn soort op deze schaal. Er worden twee installaties gecombineerd: een nieuwe, kleinschalige vergistingsinstallatie die bio-ethanol gaat produceren en een bestaande, grote co-vergistingsinstallatie van 1 MWe, die biogas oplevert voor de productie van elektriciteit en warmte (met een warmtekrachtinstallatie). Een groot deel van deze elektriciteit en warmte zal voortaan worden gebruikt voor de productie van bioethanol. Het substraat dat bij de productie van ethanol vrijkomt, bestaat uit twee fracties. Het vaste deel wordt weer als vergistingsmateriaal ingezet in de co-vergister, het vloeibare deel als vergistingsmedium. Het volledig hergebruiken van alle reststromen levert een ‘zero waste’-proces op. De nieuwe kleine vergistingsinstallatie voor de productie van bio-ethanol is afkomstig van Spradau GmbH uit Duitsland. Dat heeft de installatie langere tijd gebruikt voor het vergisten van zetmeelaardappelen tot ethanol. Na overname door de Maatschap Bosma is de installatie gedemonteerd, getransporteerd, gereviseerd en opnieuw opgebouwd in Zuidvelde. Daarna hebben diverse modificaties en uitbreidingen aan de installatie plaatsgevonden. Aanvankelijk zal uitsluitend op aardappelen worden gedraaid, later ook op bietenresten en graan. De aardapppelen die gebruikt worden zijn afvalaardappelen en niet geschikt voor consumptie.
 
Cijfers
Vergisting van maximaal 21.000 ton biomassa per jaar en productie van circa 4.600 ton bioethanol.Door problemen met vergunningen draait de installatie nog niet.
 
Overig
Het project moet inzicht opleveren in de combinatie van co-vergisting en ethanolproductie. Ook inzicht in technologieën als pervaporatie en decanter-centrifuges, beide voor de scheiding van ethanol en water, zijn van belang voor mogelijke vervolgprojecten.