Greenmills/ Biodiesel Amsterdam
Greenmills: productie van biodiesel
   
   
     
Adres | PO box 107
Postcode Plaats | 1160 AC  Zwanenburg
Telefoon | +31(0)23 - 555 17 55
Internet | www.greenmills.nl/
     
Brandstof | Biodiesel
| Biogas (groen gas)
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
| Energieproductie
Fase | Uitvoeringfase
     
Contactpersoon | dhr Fabian  Leeman
Telefoon | +31 (0)23 - 555 17 55
Email | fabian.leeman@biodieselamsterdam.nl
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
Greenmills is een consortium van Noba Vetveredeling, Rotie, Orgaworld en Biodiesel Amsterdam BV. Dit consortium heeft een biodieselfabriek in de Amsterdamse haven gebouwd. De biodieselfabriek (Biodiesel Amsterdam BV) draait op gebruikt frituurvet en gebruikte olie. De gebruikte frituurvetten en oliesoorten zijn afkomstig van diverse horeca bedrijven, slachterijen (restvet)en de voedingsindustrie. Rotie, een van de participanten in Greenmills, is op dit moment de grootste verzamelaar van afgedankte plantaardige olien in de Benelux. De biodieselfabriek kostte 31 miljoen. De fabriek werkt met een hoge efficiency, waar reststromen uit het proces worden geminimaliseerd en omgezet in hoogwaardige eindproducten. Het gebruikte Kalium wordt omgezet in Kaliumfosfaat, een product dat kan worden gebruikt als kunstmest. Verder kunnen zeer laagwaardige vetten worden opgewaardeerd in de ingebouwde installatie voor vetreiniging, alvorens ze het eigenlijke biodieselproces in gaan. Naast biodieselproductie, vergist Orgaworld op het fabrieksterrein gft-afval tot biogas. Met dit biogas word op het terrein elektriciteit en warmte, bedoeld voor eigen gebruik. De resten die na vergisting overblijven worden gecomposteerd en verkocht aan bijvoorbeeld de potgrondindustrie. De vrijkomende warmte wordt hergebruikt voor: het verwarmen van het tankenpark; voor het vloeibaar houden van olin; De bouw van de fabriek is begin 2008 begonnen en de productie van biodiesel is in november 2010 van start gegaan.
 
Cijfers
De fabriek van Greenmills verwacht na uitbreiding jaarlijks ongeveer 130 miljoen liter biodiesel te produceren uit gebruikt frituurvet en ongeveer 25 miljoen kubieke meter (m3) biogas uit gft-afval. Met het biogas kan 5 megawatt groene stroom worden opgewekt, voldoende om 10.000 tot 12.500 huishoudens te voorzien van alle benodigde elektriciteit. Op het terrein heeft Tank Storage Amsterdam TSA een opslagcapaciteit van ruim 100.000 m3 per jaar gebouwd voor de opslag en overslag van deze producten.
 
Toekomst
Het afvalwater uit zuiveringsinstallatie zal in de toekomst ook vergist gaan worden en dit biogas wordt opgewerkt en gebruikt als vervanger van aardgas. Gepland is ook een speciaal tankstation waar biodiesel, bioethanol en biogas (aardgas) kan worden getankt.