Ecoson/Vion
Biodiesel- en electriciteitproductie Ecoson
   
   
     
Adres | Postbus 9
Postcode Plaats | 5690 AA  Son
Telefoon | +31 (0)499 - 36 48 00
Internet | www.ecoson.nl
     
Brandstof | Biodiesel
| Biogas (groen gas)
| PDO (puur dierlijke olie)
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
| Energieproductie
Fase | Uitvoeringfase
     
Contactpersoon | dhr Ralph  Brands
Telefoon | +31 (0)499 - 36 48 48
Email | ralph.brands@vionfood.com
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
Eind 2007 is de biodieselfabriek van Ecoson officieel geopend. Ecoson is een dochteronderneming van vleesverwerkend bedrijf Vion. De grondstoffen van de fabriek zijn bestaande reststromen uit de vleesverwerkende industrie. Ecoson omvat een vergistinginstallatie voor de omzetting van dierlijke reststromen naar biogas waarmee duurzame electriciteit wordt opgewekt, een reinigings- en ontzurings-unit voor dierlijke vetten en een biodieselfabriek. Het gereinigde vet wordt verkocht als brandstof in warmtekracht centrales en gebruikt voor de biodieselproductie.
 
Cijfers
De jaarlijkse productiecapaciteit bedraagt 40.000 MWh uit biogas, 60.000 ton gereinigd en ontzuurd vet en 5.000 ton biodiesel. Met de bouw van het energiepark is een investering van EUR 10 miljoen gemoeid. Sinds 2007 is er door Ecoson voor meerder miljoenen geinvesteerd om de productiecapaciteit te verhogen naar de hoeveelheden zoals bovenvermeld.
 
Toekomst
Ecoson wil vergisters bijbouwen waar varkensmest wordt omgezet in groen gas en digestaat, dat wordt ingedroogd en als kunstmest wordt afgezet (biofosfaatkorrels).