Neste Oil Netherlands
NExBTL biodiesel Rotterdam
   
   
     
Adres | Antarcticaweg 185
Postcode Plaats | 3199 KA  Maasvlakte-Rotterdam
Telefoon | +31 (0)181 35 41 01
Internet | www.nesteoil.com
     
Brandstof | HVO
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Uitvoeringfase
     
Contactpersoon | dhr Bart  Leenders
Telefoon | +31 (0)181 354101
Email | vragen@nesteoil.com
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
De fabriek van Neste Oil is in september 2011 begonnen met produceren van biodiesel verkregen uit plantaardige en/of dierlijke grondstoffen. De fabriek heeft een productiecapaciteit van 1.000.000 ton biodiesel per jaar. De biodiesel wordt geproduceerd volgens een nieuw proces genaamd NExBTL (een door Neste Oil gepatenteerde technologie). Deze productiemethode, hydrogenatie van plantaardige olie, is volgens Neste Oil minder belastend voor het milieu en levert een schonere biodiesel op dan de bestaande productiemethodes. De locatie voor de fabriek is gelegen aan de Antarcticaweg in de Europahaven op de Maasvlakte, naast de palmolieraffinaderij van IOI Loders Croklaan Oils B.V. NExBTL biodiesel is een brandstof dat als voordeel heeft dat bij hoge percentages het bestaande wagenpark niet behoeft te worden aangepast bij het gebruik ervan. Door de schonere verbranding van NExBTL zijn de emissies van koolstofmonoxide, koolwaterstof, stikstofoxiden en kooldioxide (CO2 ) significant lager. Bij de productie van de NExBTL Biodiesel kunnen plantaardige oliŽn en dierlijke vetten worden gebruikt als grondstof. In de fabriek is palmolie een belangrijke grondstof. Neste Oil optimaliseert haar grondstoffen wereldwijd naargelang de marktontwikkelingen. In 2011 bestond 54% van de grondstoffen uit Crude Palm Oil, 41% uit residuen en afval, 5% uit niet-eetbare oliŽn . Neste Oil hecht groot belang aan een duurzame productie van biobrandstoffen en de inzet van duurzaam geproduceerde grondstoffen.
 
Cijfers
De productiecapaciteit is 1.000.000 ton biodiesel per jaar. De totale omvang van de investering bedraagt ca. 670 miljoen euro. De fabriek biedt dagelijks werk aan ca. 150 personen (110 personeel en 40 dienstverleners).
 
Overig
Alle grondstoffen waren in 2011 100% traceerbaar en voldeden aantoonbaar aan alle duurzaamheidseisen. Van de gebruikte palmolie was 83% gecertificeerd door RSPO of ISCC.
 
Toekomst
Neste streeft ernaar om in 2018 70% en in 2020 100% niet-eetbare grondstoffen te gebruiken bij de productie van biodiesel. De grondstoffen portfolio wordt continu uitgebreid. In dit kader wordt momenteel in een proefproject in Finland onderzoek gedaan naar het gebruik van niet-eetbare grondstoffen zoals Jatropha en algenolie en investeert Neste in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe grondstoffen uit micro-organismen zoals algen en bacteriŽn. Een pilot plant is in 2012 opgestart in Finland. De pilot plant zet stro om in olien met behulp microben. Deze olie kan verwerkt worden in de fabriek in Rotterdam. Neste Oil onderzoekt mogelijkheden voor nieuwe afzet markten voor het bijprodukt biopropaan.