Groene Poort
Kleinschalige bio-energiecentrale met ethanol productie
   
   
     
Adres | Projectbureau Zeeland, Diaconielaan 27
Postcode Plaats | 4443 AN  Nisse
Email | info@projectbureauzeeland.nl
Internet | www.groenepoort.nl
     
Brandstof | Ethanol
| Biogas (groen gas)
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Ideefase
     
Contactpersoon | dhr Anne Douwe  van der Zee
Telefoon | +31 (0)6 -140 39 779
Email | advanderzee@groenepoort.nl
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
De provincie Zeeland steunt glastuinder Van der Lans in Rilland en zeven jonge boeren die ethanol willen gaan produceren. De 8 bedrijven zijn in december 2007 begonnen met een project dat een milieuvriendelijke kas combineert met nieuwe toepassingen voor akkerbouwproducten. De Groene Poort heeft als doel om bij de kassen van Lans een biogasinstallatie met waterzuivering (digestaatzuivering) op te richten. De aanwezigheid van kassen geeft een belangrijke toegevoegde waarde bij deze installatie, door het benutten van de vrijkomende warmte en CO2. De aanwezige WKK’s (warmtekrachtkoppeling) met een vermogen van in totaal 10 megawatt, die nu op fossiele brandstof draaien, worden geschikt gemaakt of vervangen om te draaien op biogas. De laagwaardigere warmte is zeer geschikt voor de opwarming van de kassen. Voor de verwarming van de kassen is momenteel circa 14 mln kuub aardgas per jaar nodig.Het restproduct uit de vergister wordt gezuiverd tot water en meststoffen voor de tomatenplanten. Daarnaast wil De Groene poort in de zomermaanden, wanneer er geen warmtevraag is, het biogas kunnen opwaarderen (zuiveren) om het in het hogedruk aardgasnet te kunnen pompen en/of als vloeibaar methaan (LBM) voor transport te verkopen. Indien de SDE subsidie wordt toegekend zal de bouw eind 2011 starten. De Groenepoort is in gesprek met potentiëlen om ook ethanol van graan te gaan produceren. Groene Poort gaat dit niet zelf doen.
 
Cijfers
Productiecapaciteit wordt 23 miljoen Nm3 groen gas. De investering bedraagt zo'n 34 miljoen euro voor de vergistinginstallatie. De ethanolproductie van 15 miljoen liter zal ongeveer 15 miljoen euro kosten.