Biosulfurol Energy
Cellulose ethanol fabriek met Biosulfurol process
   
   
     
Adres | 55 Hammersmith Grove
Postcode Plaats | W6 0NE  London
Telefoon | +44-7884-490036
Email | info@biosulfurol-energy.com
Internet | http://www.biosulfurol-energy.com
     
Brandstof | Ethanol
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Ideefase
     
Contactpersoon | dhr M.J. Van der  Lugt
Telefoon | +44-7884-490036
Email | info@biosulfurol-energy.com
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
Biosulfurol Energy heeft een nieuw, efficiŽnt, en milieuvriendelijk productieproces met lage kosten ontwikkeld dat niet-eetbare biomassa, zoals houtsnippers, bos afval, olifantengras en organische residuen om bioethanol en biocoal te produceren. Biocoal bestaat uit lignine, het houtachtige gedeelte van de plant, dat overblijft na het proces. Dit kan gebruikt worden voor elektriciteitsopwekking als vervanger van steenkool. Biosulfurol Energy maakt gebruik van het innovatieve Biosulfurol process, dat ontwikkeld is door TNO en WUR. Het Biosulfurol proces breekt de ligno-cellulose structuur van de biomassa af en hydrolyseert deze met geconcentreerd zwavelzuur. Het proces bestaat uit vier geÔntegreerde proces units: voorbehandeling van de biomassa in slurry, hydrolyse van de slurry en terugwinning van het zwavelzuur, fermentatie in ethanol, behandeling van het afvalwaterwater. Biosulfurol Energy wil een fabriek in Nederland bouwen. Hiervoor is het bedrijf oa. in gesprek met Rotterdam en Groningen (Eemshaven). Gekeken wordt ook naar logistiek handige lokaties ivm afnemers. Daarnaast wordt in een ontwikkelingsprogramma het ontwerp van de fabriek geoptimaliseerd. Verwacht wordt dat eind 2013/begin 2014 een investeringsbeslissing genomen kan worden en de bouw van de fabriek kan aanvangen. Biosulfurol Energy verwacht de productie in 2016 te starten.
 
Cijfers
De fabriek zal 200 miljoen liter ethanol en 220.000 ton lignine (biocoal) uit 650.000 ton biomassa per jaar produceren.