ACRRES
Energierijk
   
   
     
Adres | Postbus 430
Postcode Plaats | 8200 AK  Lelystad
Telefoon | +31 (0)320 - 291 111
Email | andrea.terbijhe@wur.nl
Internet | www.acrres.nl
     
Brandstof | Ethanol
| Biogas (groen gas)
Ketenonderdeel | Energieproductie
Fase | On hold
     
Contactpersoon | mw A  Terbiijhe
Telefoon | + 31 (0)320 - 291 111
Email | andrea.terbijhe@wur.nl
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
Eneco en Wageningen UR zijn respectievelijk strategisch partner en initiatiefnemer van Acrres- project EnergieRijk. Het onderzoeks/pilot project begint met de bouw van een bio co-vergister als onderdeel van een concept van biomassaverwerking op boerderij- en regionale schaal. De installatie die dierlijke mest in combinatie met plantaardig materiaal vergist wordt gekoppeld met een bio-ethanol installatie en een algenvijver met als beoogd resultaat een maximale benutting van biomassa en regionaal gebruik van rest- en grondstoffen. De combinatie van de bio co-vergister, bio-ethanolfermentatie en algenproductie zorgt voor het nuttig gebruik van restwarmte en andere afvalstoffen, de vermindering van broeikasgasemissie, hergebruik van nutriŽnten, en milieuvriendelijke productie van bio-ethanol, electriciteit, bio-olie en mogelijk ook veevoer op basis van algenrestproducten. Er wordt met de gecombineerde installatie veel onderzoek gedaan. De vergister draait. Het biogas gaat naar een WKK. De wamte gaat naar de ethanolproductieinstallatie (draaiende op mais) en het algencomplex ( 2 vijfers met elk zo'n 200 m3 inhoud). Daarnaast zijn nog 3 kleinere voorkweek bassins.
 
Cijfers
Ethanolproductiecapaciteit van 150 duizend liter (60% puur) per jaar, dus zo'n 90 duizend liter ethanol.
 
Overig
ACRRES biedt bedrijven alle ruimte prototypes voor duurzame energieopwekking en groene grondstoffen te ontwikkelen en te testen. Hiervoor heeft ACRRES de beschikking over de gronden en faciliteiten van Wageningen UR. Ook voor demonstraties is ACRRES een uitgelezen plek. Samenwerking met ACRRES De combinatie van de vakspecialistische kennis van slagvaardige praktijkonderzoekers en de ca. 1200 hectare test- en demonstratieruimte op het terrein in Lelystad maakt ACRRES bijzonder geschikt als partner in innovaties in de groen gas keten. We werken ook op het gebied van biomassaproductie, bioraffinage en duurzame energie met bedrijven aan het ontwikkelen, testen demonstreren en opschalen van innovaties. Beschikbare faciliteiten hiervoor zijn: Co-vergistingsinstallatie met een productie van 1000-1200 M≥ biogas per dag. De voerinstallatie beschikt over mogelijkheden om onderzoek uit te voeren met alternatieve co-vergistingsproducten. Het geproduceerde biogas wordt door de Warmte Kracht Koppeling (WKK) installatie omgezet in elektriciteit productie, CO2, laag- en hoogwaardige warmte. Installatiemodule groen gas die het biogas opwaardeert tot hoogwaardig groen gas: Compressed Natural Gas (CNG) met 99% zuiver methaan. Het groengas kan weer als input dienen voor nieuw te ontwikkelen toepassingen op het gebied van het verwaarden van groen gas of het inzetten bij de opslag van windenergie. Installatiemodule bio ethanol voor het faciliteren van onderzoek vanaf het fermentatieproces tot het distilleren van ethanol. Door de modulaire opbouw van deze installaties beschikken we over de mogelijkheid om in elke stap van het bioraffinage proces vernieuwde technologieŽn in te passen en hier in de praktijk testen mee uit te voeren. De benodigde elektriciteit en warmte voor de bio-ethanol installatie betrekken we vanuit de WKK installatie. 2300 m2 kasruimte waarin de algenteelt faciliteiten zijn ondergebracht. De benodigde elektriciteit, warmte energie en CO2 voor de algenteelt betrekken we vanuit de WKK installatie. We beschikken over verschillende bassins waarin de algen gekweekt worden en vervolgens in twee grote vijver uitgezet worden. Er zijn twee identieke vijvers beschikbaar waarvan er ťťn in de kas is ondergebracht en de andere ligt buiten de kas. Hierbij ontstaat de mogelijkheid om vergelijkingsproeven uit te voeren. Bassinvijvers voor onderzoek naar aquatische biomassa. De benodigde energie betrekken we uit de warmte en koude opslag installatie. De temperatuur van de zes vijverbassins zijn individueel regelbaar en kunnen het gehele jaar ingezet worden. In deze bassins kunnen verschillende waterplanten gekweekt worden op verschillende waterige reststromen. Smart Grids: beschikbaarheid van zon- en windenergie en mogelijkheden voor het testen van energieopslag systemen.