Suikerunie
Groen gas uit suikerbietafval Dinteloord en Vierverlaten
   
   
     
Adres | Postbus 100
Postcode Plaats | 4750 AC   Oud Gastel
Telefoon | +31 (0)165- 52 51 76
Email | presscosun@cosun.com
Internet | www.suikerunie.nl
     
Brandstof | Biogas (groen gas)
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Opstartfase
     
Contactpersoon | dhr Albert  Markusse
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
Na Dinteloord in 2011 is in november 2012 is een 2e biomassavergistervoor de productie van biogas, op Biobased Park Westpoort in Vierverlaten, geopend. Het geproduceerde biogas wordt opgewerkt tot groen gas en aan het openbare gasnet geleverd. Vergist wordt plantaardig restmateriaal die voor een groot deel afkomstig zijn uit het eigen proces bij de productie van suikerproducten uit suikerbieten. Maar ook reststromen van andere bedrijven uit de agro- en foodsector, zoals bijvoorbeeld aardappelstoomschillen, cigarant of snijafval dat onstaat bij de verwerking van groenten kunnen worden benut. Suiker Unie ziet tevens kansen om overtollige perspulp te benutten door het niet te drogen, maar te vergisten, zodat het energie oplevert in plaats van kost. Het biogas wordt bij Suiker Unie eerst opgewerkt, voordat het als groen gas aan het openbare gasnet geleverd wordt. Het vergistingproces is gecertificeerd volgens de normen van NTA 8080. Het digestaat dat overblijft na vergisting bevat nog veel nutriŽnten, sporenelementen en organische stoffen, zoals vezels. Dit digestaat wordt als als organische bodemverbeteraar en meststof afgezet. Suiker Unie heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met GasTerra en BioMCN voor de productie en levering van groen gas
 
Cijfers
De biomassavergisters hebben elk de capaciteit om jaarlijks 100.000 ton plantaardig restmateriaal verwerken tot 10 miljoen m3 groen gas. Suiker Unie heeft in 2012 met beide biomassavergisters samen ruim 8 miljoen m3 groen gas geproduceerd.
 
Overig
De biomassavergister is op verschillende manieren aan de suikerfabriek verbonden. Restmateriaal van de suikerbieten kan direct op eigen locatie worden verwerkt. Op het terrein naast de suikerfabriek in Dinteloord staat het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland, een duurzaam bedrijventerrein. Momenteel wordt onderzocht of de CO2 die bij de vergisting van de restmaterialen vrijkomt weer in de kassen van het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland ingezet kan worden.
 
Toekomst
Het doel van Suiker Unie is om in 2014 meer dan 20 miljoen m3 groen gas te produceren.