Bio-Ethanol Rotterdam (BER)
bio LNG productie in Delfzijl
   
   
     
Adres | Korte Hoogstraat 15b
Postcode Plaats | 3011 GJ  Rotterdam
Telefoon | +31 (0)10 - 241 77 44
Internet | www.ber-rotterdam.com
     
Brandstof | Bio LNG
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Ideefase
     
Contactpersoon | dhr Peter van der Gaag
Telefoon | +31 (0)10 - 241 77 44
Email | info@ber-rotterdam.com
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
BER Rotterdam richt zich op een LNG (vloeibaar aardgas)-fabriek in Delfzijl, waarbij onder meer bietenbladeren, stro maar ook restproducten van biodiesel en bio-ethanol kunnen worden gebruikt. Het bedrijf zet de plannen voor een bio-ethanolfabriek voorlopig opzij. BER Rotterdam was in eerste instantie van plan een fabriek te bouwen waarin voertarwe wordt omgezet in bio-ethanol en groen gas. Eigenaar Peter van der Gaag had echter moeite het plan in Rotterdam te realiseren. 'De haven is qua infrastructuur maar ook cultuur ingericht op fossiele brandstoffen.' Van der Gaag heeft nu vergunningen aangevraagd voor een LNG-fabriek in Delfzijl. Volgens Van der Gaag lopen investeerders eerder warm voor een LNG-concept, waarbij biogas wordt gescheiden in bio-methaan en CO2. De bio-methaan wordt in vloeistof omgezet en de CO2 kan elders worden gebruikt in de industrie. De kosten van de fabriek zal ongeveer Eur 90 miljoen zijn. Het kan ook zijn dat de lokatie niet in Nederland gaat plaatsvinden. Er zal 150250 kton per jaar grondroffen verwerkt worden tot bio-LNG, koolstofdioxide ammonia en digestaat. De prijs van de bio-LNG (off-plant) zal ongeveeer EUR 0,30 per liter bedragen.
 
Cijfers
BER Delfzijl zal produceren: Bio-LNG: 35,000 ton = 80 mln liters= 50 mln m3 pure (groene) koolstofdioxide: 40.000 ton (groene) aqua ammonia: 25.000 ton digestaat (een biomassa brandstof): 33.000 ton De hoeveel bio-LNG dat geproduceerd wordt is voldoende voor 25.000 auto's of 2.000 vrachtwagens.