BioMCN BV
Biomassa raffinaderij Woodspirit
   
   
     
Adres | Postbus 251
Postcode Plaats | 9930 AG  Delfzijl
Telefoon | +31 (0)88 664 77 00
Internet | www.biomcn.eu
     
Brandstof | Biomethanol
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Ideefase
     
Contactpersoon | dhr E.  Dekker
Telefoon | 0596 - 647700
Email | info@biomcn.eu
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
BioMCN wil eerst in een consortium met Linde Benelux, Siemens Nederland en Visser & Smit in een raffinaderij 800 kton afvalhout per jaar verwerken tot 250.000 m3 biomethanol. De EU heeft een subsidie verstrekt voor de bouw van een bio-methanol fabriek. De totale investering bedraagt 500 miljoen Euro. De subsidie van 199 miljoen Euro is afkomstig uit de pot NER300 waarin onlangs aan 23 innovatieve projecten subsidie is verstrekt. De subsidie aan het consortium rond BioMCN is de hoogste die is vergeven. Het consortium ontvangt dus 'de hoofdprijs'. De fabriek moet bio-methanol gaan produceren uit restmaterialen uit de bosbouw en de houtverwerkende industrie. Het is de bedoeling om met de productie te starten in 2017.
 
Cijfers
De capaciteit bedraagt 250 million liters (200.000 ton) uit 8kton afvalhout.
 
Overig
BioMCN is de initiator van het consortium. BioMCN is de grootste producent van geavanceerde bio-methanol en zal het bio-syngas omzetten in biobrandstof en bio-chemicalen. Consortium partners: Linde Benelux zal de biomass vergassingsproces doen en bio-syngas produceren. Daarnaast, levert Linde grote hoeveelheden proces gas, zoals O2, N2 and CO2. Siemens Nederland levert de innovatieve torrefaction en vergassings technologieen Visser & Smit Hanab zal de noodzakelijke infrastructuur bouwen, civiele werk leveren, haven faciliteiten en biomassa behandelingssystemen.