Attero
Groen gas productie Tilburg
   
   
     
Email | info@attero.nl
Internet | www.attero.nl
     
Brandstof | Biogas (groen gas)
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Uitvoeringfase
     
Contactpersoon | dhr J.W.  Steyvers
Telefoon | +31 (0)88- 550 10 00
Email | info@attero.nl
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
De locatie Attero Tilburg ligt ten noorden van Tilburg. op deze locatie bevindt zich één van de drie actieve stortplaatsen van Attero, een overslagstation, grondbank en GFT vergistingsinstallatie. Op de locatie bevindt zich een biogas opwerkingsfabriek die stortgas en biogas van de GFT vergister omzet in groen gas dat aan het regionale aardgasnet geleverd wordt. In 2016 is een koppeling gelegd met de naast gelegen slibgistingsinstallatie van Waterschap de Dommel. Biogas uit deze slibgisting wordt sindsdien gedeeltelijk in de biogas opwerkingsinstallatie van Attero opgewerkt tot groen gas en ingevoed in het aardgasnet.
 
Cijfers
De biogasopwerkingsinstallatie heeft een capaciteit van 1.500 Nm3/uur biogas, oftewel een 7 miljoen Nm3/jaar opgewerkt groen gas dat aan het aardgasnet wordt geleverd.
 
Overig
Attero verzorgt een duurzame oplossing voor afvalstromen. Op een vijftiental locaties verwerkt Attero het afval van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens; ofwel: ruim 6 miljoen mensen. Het gaat jaarlijks om zo'n 2,5 miljoen ton. Attero richt zich op de terugwinning van herbruikbare grondstoffen en de omzetting van reststromen in duurzame energie en nuttige producten.