Attero
Groen gas productie Wijster
   
   
     
Email | info@attero.nl
Internet | www.attero.nl
     
Brandstof | Biogas (groen gas)
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Uitvoeringfase
     
Contactpersoon | dhr J.W.  Steyvers
Telefoon | +31 (0)88- 550 10 00
Email | info@attero.nl
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
De kernactiviteiten van Attero komen op de locatie Wijster samen: afvalscheiding, energieproductie uit afvalverbranding, composteren en storten. In de scheidingsinstallatie worden metalen en kunststof verpakkingsmaterialen uit het afval gehaald voor recycling en een niet herbruikbare papier/kunststoffractie voor inzet als brandstof. Het resterende afval wordt verbrand in de drie verbrandingslijnen van de afvalenergiecentrale om elektriciteit op te wekken. De vrijkomende warmte wordt afgezet naar bedrijven op het naastgelegen energie-transitiepark. De locatie Wijster is verder het centrale hart van de biogashub Wijster. In de biogashub Wijster wordt op een centrale plek biogas opgewerkt tot groen gas en in heet aardgasneet ingevoed. Er voeden vier biogas bronnen in, in de biogashub; stortgas uit de strotplaats van Attero, biogas uit de GFT vergister, biogas uit een vergister voor organische fractie uit huishoudelijk afval en biogas uit de biogasverzamelleiding. Voor de inname van biogas uit de omgeving is een biogasverzamelleiding gelegd met een lengte van ca. 10 kilometer. Op deze leiding voeden landbouwbedrijven uit de omgeving biogas in, dat vervolgens op de locatie van Attero in Wijster opgewerkt wordt tot groen gas.
 
Cijfers
De biogashub heeft een capaciteit van ca. 3.00 Nm3/uur biogas oftewel een 15 miljoen Nm3/jaar groen gas, dat opgewerkt aan het aardgasnet wordt geleverd.
 
Overig
Attero verzorgt een duurzame oplossing voor afvalstromen. Op een vijftiental locaties verwerkt Attero het afval van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens; ofwel: ruim 6 miljoen mensen. Het gaat jaarlijks om zo'n 2,5 miljoen ton. Attero richt zich op terugwinning van herbruikbare grondstoffen en de omzetting van reststromen in duurzame energie en nuttige producten.