HarvestaGG B.V.
Green Good Farms
   
   
     
Adres | Pelikaanweg 46
Postcode Plaats | 8218 PG   Lelystad
Telefoon | + 31(0)88-8255 000
Email | info@harvestagg.nl
Internet | www.harvestagg.nl
     
Brandstof | Bio LNG
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Ideefase
     
Contactpersoon | dhr Jan Cees   Vogelaar
Email | jc@harvestagg.nl
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
HarvestaGG heeft een proces ontwikkeld waarin het zowel eiwitten als biogas wint uit gras. Het proces bestaat uit twee stappen. In de eerste stap wordt met een pers uit gras een koolhydraat- en eiwitrijk sap gewonnen dat kan worden ingezet als hoogwaardig diervoeder. In de tweede stap wordt de perskoek die overblijft vergist in een droogvergisting. Het daaruit gewonnen biogas kan direct worden ingezet of kan worden omgezet in bio-LNG. Het digestaat uit de vergister wordt via nacompostering omgezet in een meststof voor de tuinbouw. HarvestaGG werkt samen met akkerbouwers in een straal rondom de op te zetten “Green Good Farms”. Akkerbouwers worden uitgenodigd om gras in wisselteelt (met bijv. wintertarwe) te telen en dit gras aan HarvestaGG te leveren. Daarnaast kan ook berm- en natuurgras worden ingezet. Het proces is geschikt om diervoeder, biogas en meststof te winnen uit verschillende grassoorten, ook grassoorten die bijvoorbeeld rond vliegvelden worden ingezet omdat ze niet aantrekkelijk zijn voor vogels zoals ganzen die een risico vormen voor vliegverkeer. De eerste installatie is voorzien voor Lelystad.
 
Cijfers
HarvestaGG beoogt een aantal Green Good Farms in Nederland te realiseren. Jaarlijks wordt dan 120.000 tot 150.000 ton biomassa ingezet waarmee dan de volgende producten worden geproduceerd: - 15.000 ton varkensvoer (breivoeder); - 6.500 ton LBG (Bio-LNG); - 11 tot 17 miljoen kg CO2; en - 35.000 - 40.000 ton HarvestaGG-turf/Organische-stof pellets
 
Toekomst
HarvestaGG beoogt haar concept over Nederland uit te rollen en zo een groot aantal Green Good Farms te realiseren.