Groen Gas Schoteroog
Groen gas van stortgas en RWZI
   
   
     
Telefoon | + 31 (0)182- 62 18 90
Email | info@groengasschoteroog.nl
Internet | www.groengasschoteroog.nl
     
Brandstof | Biogas (groen gas)
Ketenonderdeel | Conversie/brandstofproductie
Fase | Uitvoeringfase
     
Contactpersoon | mw Nicoline  Verwaal
Telefoon | +31(0)182- 62 18 90
Email | info@groengasschoteroog.nl
     
Projectsamenvatting    
Algemeen
In Spaarnwoude nabij Haarlem is een productielocatie voor groen Gas onlangs geopend. Nabij de voormalige stortlocatie Schoteroog en de nabij gelegen waterzuiveringsinstallatie produceert Gastreatment Services (GtS) groen gas. Essent neemt dit Groene Gas af en vangt het op in het gasnet. Het is voor het eerst dat GtS in Nederland een zelfontwikkelde techniek inzet, om ook vloeibaar groen gas te maken. Hiervoor heeft GtS de zogenoemde GPP Plus®-techniek ontwikkeld, waarmee Liquefied BioGas, ook wel LBG genoemd, kan worden gemaakt. LBG vraagt minder opslagcapaciteit en is te gebruiken als brandstof voor vrachtwagens. Het LBG kan ook omgezet worden naar CBG (Compressed BioGas), wat als brandstof door bussen en personenauto’s gebruikt kan worden. Groen Gas Schoteroog is genoemd naar de voormalige stortlocatie Schoteroog van Afvalzorg. Aan de stortlocatie zal stortgas worden onttrokken. Daarnaast komt biogas uit de naastgelegen afvalwaterzuivering van Hoogheemraadschap Rijnland. Zowel het stortgas als het biogas worden in de installatie gereinigd en opgewaardeerd tot groen gas van aardgaskwaliteit. Daardoor mag het worden ingevoed op het reguliere gasnet. Het gaat hierbij om een hoeveelheid waar 250 auto’s 30.000 kilometer per jaar kunnen rijden’. Essent investeerde in de aansluitleiding tussen de stortlocatie en het gasnet van Liander en verkoopt de komende 10 jaar al het in Schoteroog geproduceerde groen gas.
 
Cijfers
Productiecapaciteit is 100 m3/uur, ofwel 800.000 m3/jaar
 
Overig
In het project Schoteroog werken de volgende partijen samen: Essent Grootzakelijk, GtS, Liander, Afvalzorg, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Noord-Holland, gemeente Haarlem en Recreatieschap Spaarnwoude.